Esti ATOTSTIUTOR

(După Sheik Behai)

Se spune că un acolit al sectei islamice a mers odată la şeimi său, conducătorul comunităţii sale religioase, faimos ca ghicitor şi clarvăzător.

Omul spuse: „O, şeicule, soţia mea este însărcinată. Mi-e teamă că va da naştere unei fete. Te implor, roagă-te ca Dumnezeu, în mila sa, să-mi dea un fiu.” Şeicul răspunse: „Du-te şi adu nişte pepeni frumoşi, pâine şi brânză, astfel încât mulţimea mea de credincioşi, odată mulţumiţi, să poată rosti rugăciunea pentru tine.” „Pe lumina ochilor mei, o voi face!” spuse omul. Merse apoi şi aduse tot ceea ce poruncise şeicul.

După masă, mulţimea se rugă şi până şi şeicul se învrednici să spună câteva cuvinte. „Fii sigur, vorbi şeicul, vei avea un fiu şi, când va avea zece ani, se va alătura ordinului nostru.” Totuşi, soţia sa dădu naştere unei fiice, care, mai mult decât atât, era foarte urâtă. Omul fu foarte trist pentru asta şi merse la şeic să se plângă:

„Rugăciunile tale nu mi-au adus ce mi-ai promis. Ai spus că voi avea un fiu. Acum am o fiică,şi încă una urâtă.” La acestea, şeicul răspunse: „Mâncarea pe care mi-ai adus-o atunci cu siguranţă nu era pregătită cu credinţă adevărată şi intenţie curată.

Dacă ai fi facut-o cu gând curat şi din toată inima, îţi jur că ai fi avut un fiu. Dar, chiar daca odrasla e o fată, fii sigur că îţi va aduce mai mare bucurie şi mai mult câştig decât un fiu, căci, în viziunea mea, o văd pe fiica ta ca învăţată vestită”. Consolat de aceste cuvinte, omul se îndepărtă.

Două luni mai târziu, fiica muri. Omul merse din nou la şeic şi spuse: „O, şeicule, fiica mea a murit. Trebuie să-ţi spun că rugăciunea ta nu a avut nici un efect.” Şeicul răspunse: „Ţi-am spus că fiica ta îţi va aduce mai mult câştig decât un fiu. Dacă ar fi trăit, inima ei ar fi fost zdrobită de toată urâciunea acestei lumi. Aşa că a fost bine că a murit.” Când şeicul spuse acestea, o mulţime de adepţi săriră şi se aruncară la picioarele lui. Şi toţi cântau: Inshallah Taaltah.

Sperăm că puterea sănătăţii va fi întotdeauna cu tine. Vom fi mereu slujitorii tăi umili. într-adevăr, eşti atotştiutor. Răsuflarea ta are puterea vieţii şi fiinţa ta nu înseamnă mai puţin decât cea a profeţilor!”